KÉPEK, RAJZOK, TERVEK ÉS VÉLEMÉNY A FÜZÉRI VÁRRÓL OLTAY PÉTER A 2009-ES FÜZÉRI ÉPÍTÉSZETI KONFERENCIÁN ELHANGZOTT ELŐADÁSÁNAK A KÉPEI SEGÍTSÉGÉVEL

A FELSŐ VÁR HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TERVEI
2006.

TERVEZŐ:
OLTAY PÉTER
OKL. ÉPÍTÉSZMÉRNÖK
KUTATÓ.
SIMON ZOLTÁN
RÉGÉSZ
 
 
A képekre kattintva egyenként megnézheti nagyobb méretben is!
 
A képek Oltay Péter előadásának az illusztrációi voltak. A képeket a tervről a tervező készítette.A TELEPÜLÉS ÁTNÉZETI TÉRKÉPE.

A VÁR ÁTNÉZETI ALAPRAJZA. JOBBRA AZ ALSÓ VÁR, KÖZÉPEN A FELJÁRÓ LÉPCSŐ, BALRA A VÁR ÉS AZ ALSÓ VÉDMŰ LÁTHATÓ.

A FELSŐ VÁR FEJLESZTÉSÉT MEGCÉLZÓ TERV ALAPRAJZA. a VÖRÖSBARNA A ÚJRA FELÉPÍLŐ ÉPÜLETSZÁRNY KIÁLLÍTÁSI FUNKCIÓJÚ ZÁRT TEREKKEL. A SÁRGA ÉS JOBB OLDALON A SZÜRKÉS SZÍNŰ HELYISÉGEK IS ZÁRT TEREK. KÖZÉPEN A KASTÉLY VIRÁGOSKERTJE ÉS EGY KIS TERÜLETEN "BEMUTATÓ ROMOK LESZNEK. a SÖTÉTBARNA A VÖRÖSBARNA ELŐTT AZ EMELETI HELYISÉGEK ELŐTT HALADÓ FASZERKEZETŰ KÜLSŐ FOLYÓSÓ.

A VÁR KERESZTMETSZETE. BALRA A KÁPOLNA, TŐLE JOBBRA AZ EBÉDLŐ PALOTA JELZÉS SZERŰEN MEGÉPÍTVE (LAPOS TETŐVEL ÉS AZ UDVAR FELÉ ÜVEGFALLAL. KÖZÉPEN A FA FOLYÓSÓ LÁTSZIK, JOBBRA A MEGMARADÓ ROMTERÜLET ELŐTT A VIRÁGOS KERT LÁTSZIK.

A VÁR KÁPOLNÁN KERESZTÜL FELVETT KERESZTMETSZETE. BALRA A KÁPOLNA METSZETE, ELŐTTE AZ ÖREG PALOTA ÉS PINCÉJE, KÖZÉPEN AZ UDVARI SZABADTÉRI FOLYOSÓ, JOBBRA A ROM-MARADVÁNY LÁTHATÓ. A RAJZON LÁTHATÓ A KÚT ÉS A CISZTERNA IS. SZAGGATOTT VONAL JELZI AZ ÉPÜLETEK EGYKORI, FELTÉTELEZETT KONTÚRJÁT.

A VÁR HOSSZ IRÁNYÚ METSZETE NYUGAT FELÉ NÉZVE. BALRA AZ ÚJJŰÉPÍTETT, KÉTSZINTES DÉLI ÉPÜLEZRÉSZ (HOSSZÚ BOLT) TŐLE JOBBRA A FA SZERKEZETŰ FOLYÓSÓ, KÖZÉPEN A VIRÁGOS KERT, MELLETTE A DEÁK HÁZ, A KONYHA, A SÁFÁR HÁZ ÉS A KAPUTORONY. JOBBRA A KAPUT VÉDŐ BÁSTYA ÉS A BEJÁRATI LÉPCSŐ LÁTHATÓ.

A VÁR HOSSZ IRÁNYÚ METSZETE KELET FELÉ NÉZVE. BALRA A VÉDŐBÁSTYA ÉS A KAPUTORONY, TŐLE JOBBRA AZ ÁGYÚDOMB, UTÁNA A RIMAY BOLT, MAJD A JELKÉPESEN VISSZAÉPÍTETT PALOTASZÁRNY LÁTHATÓ. KÖZÉPEN LÁTHATÓ A VÁRUDVAR KÚTJA.

A VÁR KÜLSŐ NÉZETE (HOMLOKZAT) NYUGAT FELŐL. SÁRGA SZÍNNEL A FALAK ÚJRAFALAZOTT RÉSZEI LÁTHATÓK. JOBBRA A NYUGATI ALSÓ VÉDMŰ LÁTHATÓ ZÁSZLÓVAL.

A VÁR NÉZETE MEGKÖZELÍTŐLEG DÉL FELŐL. BALRA A ROMTERÜLET, KÖZÉPEN A JELKÉPESEN ÜJJÁÉPÍTETT PALOTA, JOBBRA A KÉPOLNA ÉS AZ ALSÓ VÉDMŰ.

A VÁR NÉZETE A BEJÁRAT, ÉSZAK FELŐL BALRA A KÁPOLNA, KÖZÉPEN A VÁRFAL MÖGÖTTE AZ ÁGYÚDOMBBAL, JOBBRA A KAPUTORONY ÉS A VÉDŐBÁSTYA LÁTHATÓ.
A VÁR ÉS A VÁRHEGY TELÉ PANORÁMA FOTÓJA.
A TÉLI PANORÁMA FOTÓBA BEMONTÍROZOTT ALSÓVÁR VÁZLATOS LÁTVÁNYTERVE JELEZVE AZ ERDŐ ALSÓ SZAKASZÁNAK A KIVÁGÁSÁT IS.
.