MŰEMLÉKVÉDELEM
BAZ MEGYE

2015-03-15
Regéci vár a déli vár keleti erődített falának állagvédelme 2014
Felmérés, tervek A kivitelezés A helyreállított fal Főoldal
Az északi várból készült fotón jól látható kivitelezés közben a fal észak felől.

Az is látható, hogy Szádvárhoz hasonlóan itt is fák nőttek a lőrésekbe, jelezve a romos falon a lőrések helyeit.
A régészeti kutatás a déli saroknál az alábbiakat találta.

Mészlenyomatok érzékelhetőek a szikla felszínén.
A fal teljesen megsemmisült a külső oldalon. A belső részen jobban megmaradt a fal.

A létra helyén határozta meg a régészeti kutatás a robbantás helyét.

Jobbra látható, hogy mennyire kevés maradt meg a fal külső síkjából.

Háttérben az Öreg-torony, a kerekded bástya és a keleti fal egy szakasza látható.
Az elmozdult faltest lehorgonyzása a belső oldalon.

Menetes feszítőkkel húzták meg a sodronyköteleket közel feszesre.

Nem volt célszerű megfeszíteni, mert ha megemeljük a faltömböt, a súrlódás is csökken és ez kiszámíthatatlan következményekkel járt volna.

A feszítés nagy részét később levágták, de a külső oldalon jobbára bennmaradt a falban.
A lehorgonyzás a külső oldalon.

A fa alatt, attól balra lehet kivenni a feszítőművet, illetve a deszkával védett lőrést.

Itt 1.5 métert kellett a falkéreghez visszafalazni, ezért e feszítők bennmaradtak a faltestben.
A lehorgonyzott faltest alatt elindult a falkéreg keresése feltárással. Hát nem találtatott meg.

Mint a képen is látható, a fal alatt eltűnt a szikla és be lehetet ásni a törmelékben a fal alá. Ijesztő helyzet.
Nem akartuk, hogy a teljes feltárás esetén az alátámasztott fal leszakadjon, ezért elkezdték a belső irányból a falat alá- és kifalazni.

 Ezzel a módszerrel a feltárással együtt alá is falazták az alap nélküli falat.
Hála Istennek, de nem történt semmi váratlan, azon túl, hogy nem állt semmi a faltest.
Ezen a képen egy északra néző lőrés látható
Ez a lőrés a korai keleti falat védte, azzal párhuzamos volt.

Később a korai fal elé behúztak egy másik falat és a két fal között egy falszorost alakítottak ki, melyről észak felé lejtő lőrések nyíltak keleti irányba.

A falszoros megközelíthetősége érdekében Simon Zoltán régész előtt egy ajtónyílást nyitottak a falba.

No e két nyílás (a korai lőrés és az későbbi ajtó) miatt szakadt le, mozdult meg a faltest, miután alárobbantották, illetve az idő folyamatosan rongálta.
A lőrésnek pont nekifut a későbbi külső fal (lásd a nagy méretű, lapos követ!). Mivel lusta emberek voltak, a használaton kívüli lőrést nem falazták be.

Ez lett jelen korunk veszte, és az MNV Zrt-nek kellett fizetnie a középkor lustasága miatt.
A képen a kifalazott kiromlás látható.
Bár a lerepedt faltestet még mindig a sodrony tartotta, de itt már mindenki biztosan tudta, hogy győztünk.

A részleges feltárásban jól látható a beforduló fal külső síkjának a nyoma.

Itt említsük meg a zsákos trassz habarcs szerepét. Illetve szólni kell arról is, hogy a lehorgonyzás után injektáló csöveket helyeztek el a lerepedés hézagába.

Miután felfalazták a külső falsíkot és befalazták a visszakötő vasakat, a hézagba betonragasztót injektáltak be. Korábban nem lehetett, mert féltünk, hogy megcsúszik az injektáláson a faltömb.
A teljesen leromlott déli falsarok visszafalazása. Most épp egy falegyent falaznak, azért olyan egyenes a fal felső síkja.

Vita volt arról, hogy ezen a részen is kellett lennie egy lőrésnek, és visszafalazzuk-e ezt a feltételett lőrést.

Végül abban maradtunk, hogy képzelt lőrést inkább nem építünk,

Mindenki képzeljen oda magának egy lőrést. Szabadon.
A visszafalazott falsarok a sarokról fényképezve. balra a terep erősen emelkedik, 2-3 méter törmelék fedi.
Most meghagytuk a terepet egy későbbi ásatás részére.
Legyen akkor is sikerélmény.
Az északi beforduló falszakasz.
E képen már körbe van falazva a leszakadt faltest és ki van egészítve a benne megmaradt lőrés.

A sárga ruhás ember alatt alul látható a falszorosba vezető ajtó egyik oldala. Mivel meghatározható volt az ajtót áthidaló boltozat helye, e fölött nem raktak falsíkot, itt érdesen fejezték be a falazást.

Később e falat majd a stabilitás miatt úgyis vissza kell falazni.

Az alsó részen a fa födémet jelző gerendák láthatóak Egész szépen követhető volt, hogy a födém az ajtó felé 30 cm-t lejtett.
Az elmozdult faltest külső felfalazása és a falban elhelyezett vasak a falat felülről mutató fényképen.

A képen az ollószáras vasak láthatók, de lejjebb voltak sima hosszvasak is.
A falat szigorúk tömörre kellett falazni, nem lehetett üregeket hagyni benne.
A fal belső nézete a falazás közben. A képen a felső lőrések alatt tart a falazás.

Ekkor tudtuk felmérni a felső lőréseket.

Jobbra egy toronyszerű épület falsíkja látható romokkal lefedve. Íves fal.

A fal külső nézete akkor, amikor a második lőrés-sor kifalazása volt folyamatban.
Kivitelezési csendélet.

A 10 méter magas állványon a talicska a állvány korlátjának van támasztva, a háttérben a Zempléni hegyek Erdőbénye felé, keleti irányban.
Oldal teteje