MŰEMLÉKVÉDELEM
BAZ MEGYE
2016-04-10
Elkészült Regécen a Felső-vár déli kapujának a rekonstrukciója

A kivitelező által készre jelentett Regéci vár I. ütemét önkéntesek befejezték. E munkák előzménye olvasható alant.

A Regéci várban a Felső-vár a vár északi részén helyezkedik el. A vár legkorábbi része. Ezen a helyen találják meg a régészeti kutatások a legkorábbi emberi tartózkodás nyomait.

Később ezen a területen egy négyszögletes torony épült körülötte elliptikus védőfallal.

Később átépül az építmény, és az torony körül sokszögletű védőfal épül, mely falakhoz a belső oldalon egytraktusú épületek csatlakoznak.

A várrész bejáratát a déli oldalon alakították ki, a két kiemelkedő közötti nyeregben. A bejáratot torony és a torony környezetét védőfal védte.

A XVI. századi átépítés óta a vár ezen részlete fennmaradt. Pontosabban erősen leromlott állapotban maradt fenn, helyenként csak alapfalak árulkodtak az egykori korai várrészletről. Ez a várrészlet épült vissza a felújítás során a megismerhető falmagasságig.

A régészeti kutatása a várnak a Felső-vár területén indult meg 1990-ben Simon Zoltán vezetésével és napjainkban is folyik tovább.

A felső-vár területe volt a legsérültebb rész. Az inventáriumok és a feltárás alapján pontosan megállapítható volt a felső-vár alaprajzi kialakítása.

Ezen információk alapján készült el az állagvédelmi ter, amely az erősen lepusztult falak újrafalazását tartalmazta addig a magasságig, ameddig biztosan nem helyezhettek el nyílászárókat. Ahol nyílások kerültek kialakításra, azokak pontos helyét a feltárás igazolta. A nyílások formáját az előkerült részletekből lehetett kiszerkeszteni.

Tehát csak a földszinti részekre utaló részletek maradtak fenn, az emeletet kialakítását csak az inventáriumokból ismerhetjük.

Ami biztos volt: A Felső-várnak a korai kapuja a déli falban volt, később nyitottak egy másik kaput is a nyugati oldalon, a Kút-+bástya felé.

A Regéci vár fejlesztési tervének I. ütemében a Felső-vár korai kapuját a régészek a kaputorony megmaradt kapuja lapján határozták meg, és ennek megfelelően készült el a kőkeret helyreállítási terve. Lásd 1. kapu rajzot.
És elkezdődött a kivitelezés a hosszúra nyúlt közbeszerzési eljárást követően.

Az ásatások során előkerült kőmaradványok és azok feltárási helyeinek a feldolgozása során felmerült, hogy mégsem a tervekben szerepeltetett kapu (kőkeret) lehetett a Felső-vár bejárati nyílásában.

Végül a régész és a kőrestaurátor együttesen korrigálták a kapu formáját.
Lásd 2. kapu.

 

E terveken egy falrekonstrukció szerepelt, melyben elhelyeztük a régészet által meghatározott kőkeretet.

Ezt követte a kapu formájának a korrekciója.

Mivel a korrekció idején sem a kapu kőkerete, sem a környező fal még nem készült el, tehát időben voltunk, jeleztük, hogy csak a .2 kapu elhelyezése jelent autentikus rekonstrukciót.

Lett is akkorra dráma, aminek bemutatására az új, Duna parti Nemzeti Színház színpada is kicsi lett volna.

A rajzon a kivitelező által megépítendő terv részlete látható. Ezen egy kőkeretes kapu szerepel, meny környezetében a várfal olyan magasan épül vissza, hogy a kaput körbefogja.

A Felső-vár lényegében állagvédelmet kapott a falak emelésével.

Lenn a későbbi kialakítású, a Kút-bástyára nyílóan kapu látható.

A kivitelező élve helyzeti előnyével, kijelentette, hogy a módosított kőkeret olyan mértékű többlet költséggel jár, melyet nem tud befogadni.

A tervezők viszont nem járultak hozzá, hogy a korábbi kőkeret legyen beépítve.

Hangsúlyozom, hogy a vita elméleti volt, hiszem még semmi nem készült el, semmit nem falaztak fel.

Az érdekes volt, hogy a kivitelező szerint a kőkeret gyártási összege 3 millió forint lett volna, én személyesen elmondtam, hogy 600 ezer forint a kőrestaurátor árajánlata.

De ez nem lett figyelembe véve.

És a képen látható módon fejezte be a kivitelező a Felső-várat.

Gyakorlatilag megvalósult a terv, eltekintve a kaputól és a 6-8 m3 faltól, mely körbefogta volna a kaput.

És egy igen leegyszerűsített látvány fogadta az embereket.

Igazából a kialakult állapot nem volt arra alkalmas, hogy értelmezze a látogatóknak az egykori állapotot, hogy itt egy várkapu állt.

Ekkor kezdődött a tervező-régész csapat küzdelme.

Elkészült a javasolt kapu látványterve. És folytak tovább a tárgyalások.

Sajnos a kivitelezés utolsó fázisában csak a kivitelező van nyeregben, mivel a pályázatot le kell zárni.

Mindenki néma hallgatással veszi tudomásul a megmásíthatatlant.

Készült még további látványterv, melyel fel kívántam hívni a figyelmét a közreműködőknek, hogy mekkora veszteség a kapu elhagyása.

A képen látható, hogy a kapu megépítése igazi látványos eleme lenne az egyébként jobbára romos várnak.

A vita akkor állt meg egy pillanatra, amikor bejelentettem, hogyha a kivitelező legyártja módosított kőkeretet, a helyszínre szállítja a szükséges falazó kőanyagot és habarcsot, a tervező és segítői beépítik a kőkeretet.

Közel 600 ezer forintért legyártatták a kőkeretet a kőrestaurátorral és vállalták az anyagok helyszínre szállítását.

A képen a kőkeret restaurálása látható. A meglévő, előkerült részletekből szerkeszti ki a kőrestaurátor a keretet.

És elkészült a kőkeret valamennyi részlete.

A képen elszállításra várnak a kőkeret részletei raklapra rakva és a szállításhoz rögzítve.

Ez az előzmény. És van tanulsága is.

Kezdő oldal Vissza a lap tetejére FŐOLDAL