MŰEMLÉKVÉDELEM
BAZ MEGYE
2015-05-10
IV. AVASI BORANGOLÁS 2015.
A rendezvény térképe a résztvevőkkel
Útvonalak és indulási pontog
A Margit pince
Képek, hangulatok
Közállapotok

A pincesor és a város kapcsolata
Bátran állítható, hogy a város nem tud mit kezdeni a teljes történelmét magában rejtő Avas heggyel. Hiszen a város 70000 évvel ezelőtt emlékeit is az Avas illetve az Avas alatti területek rejtik, amikor az ősember itt állította elő pattintott kőeszközeit, és munkája melléktermékét a 70000 év alatt lemosta a városba az eső.
Másik nagy periódusa a hegynek és a városnak, mikor a Tokaji borok kereskedelme során elosztó szerepet kapott, ami fellendítette a várost, a pincesort. Az utolsó háború után az Avas alacsonyan karbantartott parkká alakult, a szocialista városfejlesztési szabályok miatt építési tilalom terhelte, csak illegális építkezés zajlott. Az un. rendszerek váltakozása után készült egy annyira egyedi szabályozása a hegyre, hogy a mai napig is csak van. Közben politikai kívánságra felismerték, hogy kiemelt műemléki terület, így jogszabály műemléki jelentőségű területté nyilvánította, amiből a felszín vajmi keveset mutat. Később elindultak a fejlesztési álmok és sorra születtek a közművesítési tervek. És nagyjából ma is ott állunk, ahol 30 éve – szerencsére. Ugyanis egy ilyen összetett területet nem lehet kampányokkal rendbe tenni. Itt a köz és az egyén együttes, kontrolált együttműködő, fokozatos fejlesztése hozhat csak maradandó állapotváltozást.
Közlekedés, közmű a pincesoron
Az Avas városhoz kapcsoló kis utcáiban néhány méter aszfalt utat építettek. És közművet. Utána megállt a fejlesztés. Nagyvonalú fejlesztésként bekerítették a temetőt, mert a kábítószeresek központja volt. Nem tudom mi változott a kerítéssel, de a temető, amely értéket képvisel, továbbra is megy tönkre.
A pincesorok útjai általában kőszórással vannak burkolva. És ez jelenleg jó is így, csak hát lassan elfogy az Avas, illetve átalakul támfalakkal lehatárolt dombbá. Miért. Összetett jelenség. A pincékben van ivóvíz. De vajon hová folyik az elhasznált víz? Szikkasztják? A homokkőben ez igencsak nehézkes.  A wc-n kívül kifolyik az utcára. Leburkolják az udvarokat, és a csapadékvizet a tetőről, az udvarról kivezetik az utcára. Ezzel egy időben mindenki szélesíti a háza előtt a keskeny utcákat a külső rész feltöltésével. Ezzel meredekebb lesz az utca alatt a terep. Erre folyik rá a sok csapadék, felázik a feltöltés és sorra omlanak le a részük. Mit tesznek erre? Építenek egy nagy támfalat (lásd az eddig megépült vasbeton monstrumokat. A támfalon nem tud megélni a növény és beáznak a pincék.
Lassan kihal a pincesor.
Mielőbb le kell szabályozni a közterületeket, majd korszerű szemlélettel, mely csak kis mértékben bontja meg a hegy talajszerkezetét, teljes közművesítést kell kiépíteni. Utána kötelezni a tulajdonosokat a felújításra, legalább a közterületi oldalon. De máshol az országban is bebizonyosodott, hogy az okos és közmegegyezésen alapuló közterület fejlesztés esetén az egyén hozzáadja saját fejlesztését.
A rendezvény kommunális kiszolgálása

Az előzőekben leírtakból következik a saját bőrünkön tapasztalt közhangulat:
Nincs kiépített közmű, a vesét megterhelő italfogyasztást valahol le kell adni.
Mobil wc-ket telepítettek, ami igen dicséretes, de kétes hatásfokú és állapotú.
Az utakról írtam már, romantikus. sajnos sehol egy pad, egy pihenő hely. így fiatal és öreg az elhagyott lépcsőket hasznosítja. illetve ami akad.
Befektetők, műemléki jelentőségű terület, szabályozási terv

A mellékelt kép láttán elszörnyedtem. legalább 4-5 vagy talán 6 pincényi területen épül a műemléki területen valami. és nem úgy épül, hogy érzékenyen ráül a hegy homokkő sziklájára.  Ahogy a ma újgazdag emberétől megszoktuk, erővel rátelepszik a környezetére és a magmáig elbontja azt. És talál erre tervezőt és talál erre engedélyező hatóságot és talál szakemberektől mentesített szakhatóságokat is. és mi lesz ennek a vége? Lásd a főutca Divatházának a sorsát: Jött az újgazdag/annak látszó és politikai/városvezetési hátszéllel kidobja a város egyik legértékesebb portálját. Mindenki megnyugtatnak, hogy minden vissza lesz építve (amit akkor egy asztalos készített, ma egyetemet végzett restaurátorok sem tudják elkészíteni). Majd néhány év múlva ki van írva a természetesen félbehagyott, ronda kirakatra, hogy eladó/kiadó. Itt is mi lesz? Ezt a kitermelt hegyet már se isten, se ember soha vissza nem teszi. Miért ide kell egy ekkora épületet építeni.
MERT LÁTSZIK, HOGY NAGYON NAGY LESZ. 

Legyen ez a telek az emlékműve az egykori avasi pincesornak és a 40-50 év tehetetlen, hataloméhes politikai berendezkedéseinek.
Az Avas növényállománya

Az Avas szükséges növényvilágát már sokan próbálták meghatározni. Azon senki nem vitatkozik, hogy szüksége van a növényzetre, de itt elfogy az összefogás, az egyetértés. Annyi biztos, hogy az Avas növényzete 40-50 év alatt elvadult, tele van magról nőtt, betelepült növénnyel. De árnyékot adnak, ezért senki nem mer hozzányúlni. pedig tudatos fejlesztéssel átalakítható lenne a növénytakaró olyan növényzetté, mely nem hatol a földbe mélye és intenzíven szívja a felszíni vizeket. És akkor ott a többszintes növénytakaró lehetősége is: fa-bokor-fű. Összefoglalva az Avas egy igen érzékeny geológiai, ökológiai és társadalmi együttes, melybe igencsak nehéz lesz jól beavatkozni. Egy biztos, csak fokozatosan szabad, kis lépésekben és összefogással, a szakemberek bevonásával. Milyen ha a politika akar fejleszteni: Nézessék meg a Diósgyőri vár mellett épülő stadion, mely örökre megsemmisíti az egykori királynő kertet, mely strandként, forrás védőidomaként évszázadokig fennmaradt. Pedig egy csodálatos botanikus kert jöhetett volna létre a környék vizeinek a felhasználásával, esetleg egy kis szabadtéri állatbemutatóval. Sajnos mindég lesznek becsvágyó emberek, akik kontrol hiányában „megváltják” a világot, majd eltűnnek a történelemben.

A Borangoló egy nagyszerű gondolat eredménye.
Minden elismerést megérdemelnek a szervezők, a résztvevők.
Bár vannak problémák, ők dacolva ezekkel lelkesednek és teszik a dolgukat. kívánom, hogy legyen folytatása és ajánlom mindenkinek, hogy legközelebb jöjjenek el.
Sajnos a sajtója elég soványra sikeredett, de talán ez is változni fog
   
főoldal vissza